chaplets دارویی نگهداری شیمیایی وسیله نقلیه

chaplets: دارویی نگهداری شیمیایی وسیله نقلیه وسیله نقلیه دارو شرایط نگهداری بوی نامطبوع

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی زیاد کردن تعداد بازداشتی‌های پرونده‌های اقتصادی اخیر به ۴۵ نفر / محسنی‌اژه‌ای

سخنگوی قوه قضاییه گفت که در پرونده‌های اقتصادی اخیر تا به امروز ۴۵ نفر بازداشت شده‌اند. 

زیاد کردن تعداد بازداشتی‌های پرونده‌های اقتصادی اخیر به ۴۵ نفر / محسنی‌اژه‌ای

محسنی اژه ای: زیاد کردن تعداد بازداشتی های پرونده های اقتصادی اخیر به ۴۵ نفر

عبارات مهم : پروژه

سخنگوی قوه قضاییه گفت که در پرونده های اقتصادی اخیر تا به امروز ۴۵ نفر بازداشت شده است اند.

به گزارش ایسنا، حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای در رابطه با مباحث مطرح شده است در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی اظهار کرد: در ابتدا از سوی ریاست قوه قضاییه در خصوص تقاضا ها و مطالباتی که از ناحیه اقشار متفاوت مردم بخصوص مراجع عظام، علمای بزرگ و ائمه جمعه و جماعات مطرح شده است بود و از قوه قضاییه خواسته بودند که با مفسدین سریع تر و قاطع تر برخورد کنند، توضیحات مفصلی ارائه شد. از جمله بیان شد که این تقاضا ها صرفنظر از ادبیات و نحوه بیان، اعتبار و سرمایه ای است جهت دستگاه قضایی و اقداماتی که باید داشته باشد.

وی ادامه داد: همچنین این مطلب از سوی ریاست قوه مطرح شد که ما از همان روز های اول چند قاضی خاص را جهت هرکدام از پرونده ها تخصیص داده شده است دادیم؛ از دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران و دادستان کل کشور و معاونت اول هم خواستیم که پیگیری روزانه و نظارت داشته باشند؛ ولی معذلک مردم عزیز توجه داشته باشند که پرونده های قضایی جهت کشف جرم و شناسایی مجرم مقداری پیچیدگی دارد و ممکن است وقت ببرد.

زیاد کردن تعداد بازداشتی‌های پرونده‌های اقتصادی اخیر به ۴۵ نفر / محسنی‌اژه‌ای

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: اینگونه نیست که جرم یا اتهام یک نفر محرز باشد، ولی ما مجازات آن را اعمال نکنیم؛ بلکه باید مجرمِ جرمی که اتفاق افتاده شناسایی و جرم فرد خاطی محرز شود؛ سپس پیگیری صورت گیرد که این عنوان بحمدالله در حال انجام است.

وی با بیان اینکه در این زمینه در رابطه با چندینه پرونده، مرحله دادسرایی به اتمام رسیده است و این پرونده ها به دادگاه می رود، خاطرنشان کرد: امیدواریم دادگاه بزودی تشکیل شود و این افراد محاکمه شوند. موارد بعدی هم همینطور در حال پیگیری است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت که در پرونده‌های اقتصادی اخیر تا به امروز ۴۵ نفر بازداشت شده‌اند. 

محسنی اژه ای افزود: مطابق آخرین اخباری که در این رابطه پیگیر شدم، تاکنون ۴۵ نفر در این دو سه پرونده از ابتدا تا به امروز بازداشت شده است اند. البته افرادی هم هستند که ممکن است اتهاماتشان کمتر باشد و با قرار وثیقه آزاد شده است باشند؛ ولی تا همین امروز ۴۵ نفر در بازداشت بسر می برند.

معاون اول قوه قضاییه گفت: مطلب دیگر مطرح شده است در جلسه امروز بیان پرسشها بعضی از شرکت ها مثل شرکت ثبت اسناد، شرکت زندان ها و بعضی از معاونت ها مثل معاونت فناوری و آمار قوه قضاییه در خصوص پرسشها مربوط به مناقصات و پرسشها بودجه ای بود که با توجه به گذشت چند ماه از سال و مسائلی که با آن مواجه بوده ایم و پرسشها جدی که داریم، پرسشها خود را مطرح کردند که مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

وی اظهار کرد: در جلسه امروز توصیه ها و راهنمایی ها و دستوراتی که باید داده می شد، داده شد و مقرر گردید مسئولان ذیربط پیگیری کنند که ان شاءالله به نتیجه برسد.

زیاد کردن تعداد بازداشتی‌های پرونده‌های اقتصادی اخیر به ۴۵ نفر / محسنی‌اژه‌ای

محسنی اژه ای افزود: عنوان دیگری که در جلسه امروز مطرح شد در خصوص بعضی واگذاری های اخیر بود که به وسیله شرکت شخصی سازی انجام شده. در این مورد رییس شرکت بازرسی کل کشور گزارشی در رابطه با یکی دو پرونده ارائه داد که از سوی ریاست قوه قضاییه در مورد موافقت با ادامه این پیگیری ها مطالبی بیان شد.

وی توضیح داد: اخیرا هم در جلسه سران قوا مطرح شده است که هر میزان از پروژه هایی که در اختیار دولت است و مشمول اصل ۴۴ می شود که توانایی واگذاری دارند، با رعایت همه ضوابط و غبطه دولت و حکومت واگذار شود و عمدتا به دست مردم برسد؛ یعنی اینطور نباشد که پروژه ای واگذار شود و فردا کارگران آن بدون کار شوند و یا احیانا پروژه نیمه کاره، نیمه کاره باقی بماند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت که در پرونده‌های اقتصادی اخیر تا به امروز ۴۵ نفر بازداشت شده‌اند. 

معاون اول قوه قضاییه اظهار کرد: اگر پروژه های واگذاری به دست خود مردم و یا کننده کار و بخش شخصی برسد که می توانند اداره کنند و جهت این کار اهلیت دارند، حتما باید این کار را انجام دهیم و آن را توصیه کنیم و اصلا مدیران را به این کار تشویق نماییم؛ ولی در خصوص موردی که آقای سراج راجع به واگذاری اخیر گزارشی دادند، دستور داده شد که پیگیری شود و چنانچه کشف فسادی شد، حتما گزارش کنند که طبق قانون اقدام شود.

زیاد کردن تعداد بازداشتی‌های پرونده‌های اقتصادی اخیر به ۴۵ نفر / محسنی‌اژه‌ای

واژه های کلیدی: پروژه | پرونده | قوه قضاییه | محسنی اژه ای | دستگاه قضایی | سخنگوی قوه قضاییه | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog